Uw bezoek

Als u in Maastricht op de poli komt voor een aandoening aan de wervelkolom/ruggemerg kan aan u gevraagd worden of u akkoord bent om de operatie uit te voeren in het Zuyderland, locatie Heerlen. Dit valt onder dezelfde neurochirurgische vakgroep. Hier beneden vind u hierover meer informatie.

Sluit de enquête