Geavanceerde behandeling

Voor aanvullende behandelingen wordt u verwezen naar een bewegingsstoornissen neuroloog. Welke van de drie aanvullende behandelingen voor u het meest geschikt is hangt van veel factoren af. Voordat een keuze gemaakt wordt vindt een uitgebreid voorlichtingsconsult bij de parkinsonverpleegkundige plaats. Er is keuze uit 3 aanvullende therapieën:

Diepe Hersenstimulatie (DBS)

Meer informatie hierover vindt u op onze website Deep Brain Stimulation van het MUMC+ en in onderstaand filmpje .

Beter door meer kennis: Parkinson en Deep Brain Stimulation (DBS)
Uitgebreide informatie
Duodopa pomp

Middels deze behandeling wordt vloeibare levodopa via een slangetje in uw dunne darm afgegeven. Dit zorgt voor een continue toediening van levodopa en maakt daarmee de kans op fluctuaties minder. Deze behandeling vindt plaats in het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen, waarmee het bewegingsstoornissen team van het MUMC+ samenwerkt.

Apomorfine injecties

Apomorfine is een dopamine agonist en kan middels injecties onder de huid worden gegeven. Dit kan continu via een pompje of middels aparte injecties. Als u in aanmerking wilt komen voor deze behandeling, krijgt u een afspraak met onze verpleegkundig specialist die met u bespreekt wat het plaatsen van een apomorfine pomp inhoudt. Als u de behandeling krijgt, wordt u enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen.

Parkinson Vereniging
Sluit de enquête