Bosk

BOSK is een belangenvereniging voor kinderen en ouders met een lichamelijke beperking. BOSK ondersteunt en stimuleert om alles uit het leven te halen.

Dystonie Patienten Vereniging

De informatie aangeboden op www.dystonievereniging.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiënt/websitebezoeker en zijn/haar dokter.
De website is met name bedoeld om te informeren en de kennis over dystonie te verruimen. Daarnaast is het voor de vereniging één van de media om contact te leggen met de dystoniepatiënt en andere belanghebbenden.

Sluit de enquête