Is een cochleair implantaat iets voor mij/mijn partner/mijn cliënt?

Is cochleaire implantatie een geschikte behandeling voor u?  Als uw spraakverstaan minder dan 60% is met optimale hoortoestellen, kan het een geschikte ingreep zijn. Dit hangt van een aantal dingen af, bijvoorbeeld:

  • het ontstaan van het gehoorverlies,
  • de duur van het gehoorverlies en
  • de hoortoestellen.

Hierover vertellen we meer bij "Wat kan een CI?"

Wilt u weten of een implantaaat voor u mogelijk is? Bespreek dit dan met uw huisarts, KNO-arts of audioloog. Zij kunnen u doorsturen naar ons CI-team. Het is niet mogelijk om u zelf aan te melden bij het CI-team. 

gesprek met de audioloog
Sluit de enquête