Specialistische GGZ

  • Psychiatrie biedt diagnostiek, advies, consultatie, behandeling en begeleiding aan volwassenen, ouderen, kinderen en jeugdigen met psychiatrische en/of psychosociale hulpvragen en problemen. Naast poliklinische zorg is er voor volwassenen onder andere dagbehandeling en opname mogelijk.  Voor kinderen is er de poli kinder- en jeugdpsychiatrie en de consultatieve psychiatrische dienst.
  • U kunt bij ons terecht voor verschillende psychische klachten/problemen: anorexia nervosa, stemmingsstoornissen of depressie, onbegrepen lichamelijke klachten,  psychische klachten bij neurologische ziekten zoals de ziekte van Parkinson, geheugenklachten, dementie, angst- en dwangproblematiek, vroege psychose.
  • Het PUK (Psychiatrische Universiteitskliniek) Maastricht levert hoogspecialistische zorg en voldoet aan de veldnormen MPU (Med-Psych Unit) zoals deze zijn beschreven in de “Handreiking contractering setting “hoogspecialistische ggz”
  • De nieuwe bekostiging van de GGZ : Zorgprestatiemodel
Sluit de enquête