Geriatrische revalidatie zorg na CVA

U bent tijdelijk opgenomen geweest in MUMC+ na een Beroerte of CVA [Cerebro Vasculair Accident] ook wel beroerte genoemd of een TIA [ Transcient Ischemic Attack ].
Nu uw medische situatie stabiel is maar u nog niet meteen naar huis kunt bent u doorverwezen naar Vitala+ voor verdere revalidatie.
Geriatrische revalidatiezorg is gericht op het dusdanig verminderen van de functionele beperkingen met de verwachting dat terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is.

fysio vitala +

CVA revalidatie bij Vitala + ziet er als volgt uit.

Opname
In de eerste 5 werkdagen van uw opname wordt het volgende in kaart gebracht:

  • Algemeen lichamelijk functioneren
  • Functioneren van de zintuigen
  •  Functioneren van de motoriek
  • Activiteiten van het dagelijkse leven (ADL en HDL)
  • Psychisch functioneren
  • Communicatie
  • Draagkracht mantelzorg
  • Woonsituatie

Na 5 werkdagen volgt een multidisciplinair overleg waarin het op uw situatie afgestemde behandeltraject bepaald wordt. Hierna krijgt u antwoord op de volgende vragen.

  • Wat zijn uw voornaamste problemen na het CVA?
  • Wat zijn uw doelen voor behandeling en/of is nog verdere diagnostiek nodig?

Behandeling
Onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde zijn de volgende therapeuten bij uw revalidatie betrokken:
ergotherapeut, diëtist, fysiotherapeut, logopedist, neuropsycholoog en indien nodig de revalidatiearts van het ziekenhuis.
Afhankelijk van uw mogelijkheden, beperkingen en prognose is uw behandeling meer of minder intensief.
U werkt steeds aan uw eigen behandeldoelen die u samen met de therapeuten opstelt.

Verzorging:
Een ervaren team van verpleegkundigen, verzorgenden en facilitair medewerkers staat in voor uw dagelijkse verzorging en verblijf en helpen u bij de therapiedoelen.
Zij begeleiden u om weer zoveel mogelijk zelfstandig te worden.
Uw familie en/ of mantelzorger wordt betrokken bij de behandeling en nazorgplannen.

Ontslag:
Voor ontslag geven wij advies over hulpmiddelen, aanpassingen en zorg thuis.
Indien nodig adviseren wij verdere behandeling in de thuissituatie en zorgen wij voor een overdracht  naar de 1e lijn.
Indien uiteindelijk zou blijken dat, na revalidatie, terugkeer naar huis niet meer mogelijk is, bespreken wij de vervolgmogelijkheden met u.

Meer informatie over Vitala +

Vitala +Expertisecentrum voor acute en kortdurende ouderenzorg
Sluit de enquête