Academisch Centrum voor Epileptologie

Epilepsie wordt meestal beschouwd als een goed te behandelen aandoening. Toch blijft circa een derde van de patiënten kampen met epilepsieaanvallen die het dagelijks leven aanzienlijk belemmeren. Om kinderen en volwassenen met een moeilijk te behandelen vorm van epilepsie beter te kunnen helpen is in 2014 het Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE) opgericht. In dit hooggespecialiseerde centrum werken de neurologen van Maastricht UMC+ en Kempenhaeghe nauw samen aan diagnose, behandeling en begeleiding van kinderen en volwassen met epilepsie aandoeningen of psychogene niet-epileptische aanvallen (PNEA).

Logo ACE

Door de bundeling van krachten is ACE de grootste, in epilepsie gespecialiseerde organisatie in Nederland. Naast patiëntenzorg richt ACE zich ook op wetenschappelijk onderzoek, innovaties en onderwijs. Dit maakt het centrum toonaangevend – over de landsgrenzen heen – en extra interessant voor patiënten, artsen in opleiding en wetenschappelijke en industriële partners.

Behandeling en begeleiding van epilepsie

Krijgt u een doorverwijzing voor de afdeling Neurologie van het Maastricht UMC+? Dankzij de intensieve samenwerking tussen deskundigen uit verschillende medische disciplines en gebruik van hoogwaardige faciliteiten, kunnen wij u de best mogelijke zorg bieden. Om tot een goede diagnose en behandeling van uw complexe vorm van epilepsie te komen, is kennis van meerdere deskundigen nodig. Een multidisciplinair team kijkt vanuit verschillende invalshoeken naar uw persoonlijke situatie. Dit team bestaat niet alleen uit artsen van verschillende medische disciplines, maar bijvoorbeeld ook uit gedragswetenschappers, verpleegkundig specialisten, maatschappelijk werkers, laboranten, paramedici, pedagogische thuisbegeleiders en onderwijskundigen en/of arbeidsbegeleiders. Hierdoor krijgen we een beter inzicht in uw aandoening en situatie en wat daarin de beste behandeling is. Daarnaast helpen wij u ook er zo goed mogelijk mee om te gaan en zo zelfstandig mogelijk te leven.

Voordelen samenwerking ACE

Maastricht UMC+ heeft ‘epilepsie’ als een van de speerpunten voor topzorg benoemd. Via de samenwerking met Kempenhaeghe is het mogelijk om meer patiënten met complexe vormen van epilepsie te behandelen, onderzoek te doen en gebruik te maken van extra  mogelijkheden voor langdurige observaties of bepaalde complexe diagnostische onderzoeken.

Kempenhaeghe biedt zeer specialistische expertise en faciliteiten op het gebied van epilepsie. Om deze hoogwaardige patiëntenzorg te kunnen blijven bieden, is wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisoverdracht onmisbaar. Hiervoor is samenwerking met academische partijen, zoals Maastricht UMC+ nodig.

Maastricht UMC+ en Kempenhaeghe zorgen via ACE samen voor toegankelijke zorg en vullen elkaar perfect aan bij onderzoek, diagnose en behandeling van patiënten met epilepsie. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek kan via deze samenwerking sneller toegepast worden in de praktijk. En andersom is er een bredere praktijk van waaruit onderzoeksvragen ontstaan. Verder kan de bundeling van expertise leiden tot kostenbesparing bij de soms complexe en dure diagnostiek of behandeling.

ACE past in het streven van overheid, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen naar een evenwicht in specialistische zorg en het bereikbaar houden van die zorg qua  reisafstand voor patiënten. 

kind epilepsie
Rechtstreeks naar de website
Dr. Vlooswijk_Epilepsie.mp4
Sluit de enquête