Wie kunnen we helpen binnen het Hersen+Zenuw Centrum

Het Hersen+Zenuw Centrum behandelt patiënten met hersen- en of zenuwproblemen die uw dagelijks functioneren ernstig belemmeren en die verschillende klachten veroorzaken.

U heeft last van b.v.:

  • oorsuizen of niet meer goed kunnen horen;
  • epilepsie in combinatie met depressie-, geheugen-, en/of aandachtsklachten;
  • dementie in combinatie met incontinentie;
  • de ziekte van Parkinson die naast bewegingsstoornissen ook last hebben van stemmingsstoornissen, geheugenklachten en/of psychosen;
  • een beroerte (CVA) om blijvende schade of verlammingen tot een minimum te  beperken.
Sluit de enquête