Overige onderzoeken

Soms heeft de arts behalve de aanvalsbeschrijving, een EEG en een MRI nog aanvullend onderzoek nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de aanvallen of de behandeling daarvan. Voorbeelden van dergelijk onderzoek zijn: cardiologisch onderzoek, bloedonderzoek, urineonderzoek en neuropsychologisch onderzoek.

Bloedonderzoek Bloedonderzoek wordt verricht na een eerste (vermoedelijk) epileptische aanval om uit te sluiten dat de aanval is veroorzaakt door een ontregeling van zouten, mineralen of glucose. Tijdens de behandeling met medicijnen, wordt soms bloedonderzoek verricht
Neuropsychologisch onderzoek Neuropsychologisch onderzoek kan ingezet worden bij mensen die problemen van het geheugen en aandacht ervaren. Het kan helpen om in te schatten hoe ernstig de problemen zijn en of er een verband kan zijn met de aanvallen en/of de medicatie.
Sluit de enquête