Er zijn verschillende firma’s die cochleaire implantaten maken. Binnen het CI-team ZON worden de implantaten van drie firma’s gebruikt:

CI
CI
  • Cochlear, een firma uit Australië
  • Advanced Bionics, een firma uit de Verenigde Staten
  • MED-EL, een firma uit Oostenrijk

Al deze implantaten hebben een hoge kwaliteit en grote betrouwbaarheid. Dit wil zeggen dat het resultaat dat behaald wordt met het implantaat voor alle merken gelijk is.

Men hoort dus net zo goed met een implantaat van MED-EL, als met een implantaat van Cochlear of Advanced Bionics. Ook de betrouwbaarheid is vergelijkbaar. Defecten van het implantaat komen bij alle merken zeer weinig voor.
Bij het implantaat hoort ook een spraakprocessor (dit is de buitenkant). De spraakprocessor vangt het geluid op en stuurt het door naar het implantaat. Ieder merk heeft zijn eigen spraakprocessor(en). Sommige modellen worden achter het oor gedragen (zoals een hoortoestel), andere modellen worden volledig op het hoofd gedragen.
Een spraakprocessor van een bepaald merk kan enkel gebruikt worden in combinatie met een implantaat van hetzelfde merk.

Hoe maakt men een keuze?

Indien de CI-kandidaat in aanmerking komt voor een CI en dit zelf ook wenst volgt er een keuzegesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek wordt aangeraden om de ontvangen fabrikantenfolders van de drie merken door te nemen. Tevens ontvangt de CI-kandidaat een tabel waarin de belangrijkste verschillen tussen de processoren worden weergegeven.

Verschillen hebben onder andere te maken met de vormgeving en draagwijze. Tevens zijn er verschillen qua bediening. Er wordt bekeken of een eenvoudige bediening van belang is, of dat iemand de processor wenst te bedienen middels een app op een smartphone of middels een afstandsbediening. Het gebruik van accu’s en/of batterijen komt aan bod net zoals het gebruik van accessoires. Op die manier wordt er een keuze gemaakt voor een processor die het beste bij de wensen van de CI-kandidaat past. In principe kiest de CI-kandidaat zelf welk merk implantaat geplaatst zal worden. In sommige gevallen is er omwille van medische redenen een voorkeur een voor een bepaald merk implantaat, en zal de arts de keuze maken.

Meer informatie over de modellen en hun mogelijkheden is te verkrijgen via het CI-team ZON, en op de websites van de 3 fabrikanten (zie Interessante informatie).

Sluit de enquête