Steunpunt Mantelzorg Zuid

 CVA treft het hele gezin
Professionele ondersteuning voor mantelzorgers

Getroffen worden door een CVA heeft behoorlijke consequenties voor de cliënt zelf. Maar het legt ook grote druk op het dagelijkse leven van de andere gezinsleden die plotseling mantelzorger zijn geworden.
Uw naaste heeft bij terugkeer naar huis vaak nog veel extra zorg en steun nodig.
U als mantelzorger kunt deze verantwoordelijkheid misschien als erg zwaar ervaren en misschien bent u continu bezorgd. De zorgbehoeften van uw naaste zijn soms niet helemaal duidelijk. Uw sociale contacten veranderen en u kunt terecht komen in een minder goede financiële positie.
U kunt hierdoor als mantelzorger soms het gevoel hebben er alleen voor te staan.
Wat veel mantelzorgers niet weten is dat ze recht hebben op (professionele) ondersteuning.

U kunt bij Steunpunt Mantelzorg Zuid terecht voor:

  • Informatie
  • Praktische hulp
  • Advies en begeleiding
  • Educatie
  • Respijtzorg
  • Emotionele steun

Aan bovenstaande ondersteuning zijn géén kosten verbonden en er is geen indicatie nodig.

Voor wie?

Alle mantelzorgers en hulpvragers in Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul en Vaals.

Voor meer uitleg en informatie of het aanvragen van folders:

Mockstraat 1
6226 CA Maastricht
t : 043- 3215046
e : y.vanrooij@mantelzorgzuid.nl.
info@mantelzorgzuid.nl

steunpunt juiste formaat
Informatiebrief Steunpunt Mantelzorg Zuid
Adressenlijst deelnemers CVA Ketenzorg Maastricht en Heuvelland:
Sluit de enquête