Wanneer kunt u hulp krijgen van de Medisch psycholoog?

Als u psychische/emotionele klachten heeft die samenhangen met lichamelijke problemen waarvoor u in het MUMC+ onder behandeling bent (poliklinisch of tijdens opname) kunt u hulp krijgen van een medisch psycholoog.

Medisch-psychologische zorg (diagnostiek en behandeling) vindt plaats in nauwe samenwerking met de medisch-specialistische verwijzer in het ziekenhuis en is doorgaans kortdurend en gericht op vermindering van psychische klachten en de verbetering van de kwaliteit van het leven van de patiënt.

Sluit de enquête