Nazorgpoli CVA

Behalve een bezoek aan de Nazorgpoli CVA kunt u ook telefonisch om advies vragen.
De verpleegkundige CVA-Zorg is dinsdag en donderdag te bereiken tussen 8.30uur en 15.30 uur.
Op woensdag is de verpleegkundige te bereiken tussen 8.30uur en 12.00 uur via de brugpoli op telefoonnummer: 043-3875669.
Tevens kan u op dit telefoonnummer uw afspraak zo nodig laten wijzigen.
Als u buiten deze tijden belt met de brugpoli, zal de polikliniekmedewerker een aantekening maken, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.
Daarnaast is het ook mogelijk om vragen te stellen via e-mail. De Nazorgpoli CVA is te bereiken op: cvazorg@mumc.nl

Bezoekersadres:
Stadspoli West Clavecymbelstraat 73A |6217 CS Maastricht Tel: 043 –210 01 23
Stadspoli Oost Vijverdalseweg 2-4 |6226 NB Maastricht Tel: 043 –210 0221|

Sluit de enquête