Patiënten met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers komen op de geheugenpoli van het Maastricht UMC+ terecht bij een multidisciplinair team van psychiaters en neuropsychologen. Zij onderzoeken en testen de patiënt om helder te krijgen wat er precies aan de hand is. Een vroegtijdige diagnose van dementie schept meer duidelijkheid voor zowel de persoon zelf als de mantelzorger.

Helaas kan dementie niet genezen worden, maar met de juiste ondersteuning in een vroege fase kan de patiënt langer en beter functioneren in de thuissituatie en dus ook langer thuis blijven wonen. 

Samenwerking

Om in de toekomst nog meer en betere ondersteuning te bieden aan deze patiëntengroep en de mantelzorgers, blijven we zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Daarvoor werken we binnen het Hersen+Zenuw Centrum van het Maastricht UMC+ nauw samen met andere onderzoeksgroepen in een groot internationaal netwerk. De geheugenpoli is onderdeel van het Alzheimer Centrum Limburg, waarin wetenschappelijk onderzoek, patientenzorg en maatschappelijke projecten op het gebied van dementie plaatsvinden. Het Alzheimer Centrum Limburg werkt samen met diverse regionale partijen zoals Mondriaan, diverse geheugenpoli’s en andere ggz-instellingen in de regio. Dankzij deze samenwerking worden nieuw ontwikkelde wetenschappelijke ondersteuningsprogramma’s vertaald naar de praktijk en kunnen we daarmee zoveel mogelijk mensen ondersteunen.