Wie komt in aanmerking?

Om te bepalen of een slechthorende of dove patiënt in aanmerking komt voor een cochleair implantaat, vinden er verschillende vooronderzoeken plaats bij een multidisciplinair team:

  • uitgebreide gehooronderzoeken
    wie komt in aanmerking ci
  • foto’s en scans van het slakkenhuis
  • een gesprek met de keel-, neus- en oorarts (KNO-arts)
  • een gesprek met de audioloog, de logopedist en de maatschappelijk werker
  • een evenwichtsonderzoek

Het doel van deze onderzoeken en gesprekken is te bepalen hoe groot de kans is dat de patiënt baat heeft bij cochleaire implantatie.

Nadat deze afspraken zijn afgerond, wordt een advies gegeven over het wel of niet laten verrichten van een cochleaire implantatie. Daarbij worden  onderstaande richtlijnen gebruikt:

  • een ernstig gehoorverlies aan beide oren
  • onvoldoende baat bij gewone hoortoestellen
  • afwezigheid van een middenoorontsteking (eventueel moet deze voor de implantatie behandeld worden)
  • afwezigheid van ernstige afwijkingen aan het slakkenhuis of gehoorzenuw die een implantatie onmogelijk maken
  • mogelijkheid tot deelname aan het revalidatietraject; voldoende motivatie en ondersteuning (familie, omgeving) om het revalidatietraject te doorlopen
  • geen leeftijdsbeperking

Aanmelding/verwijzing

Voordat u bij ons CI-team terecht kunt, dient u te worden verwezen naar ons ziekenhuis. Een verwijzing kan gedaan worden door uw huisarts, KNO-arts of audioloog.  Wanneer u nadenkt over een cochleair implantaat is het goed om dit te bespreken met uw zorgverlener. In veel gevallen kunnen zij ook al een inschatting maken of u een mogelijke kandidaat bent. Nadat u verwezen bent zult u een oproep van ons ontvangen voor de CI informatiebijeenkomst en de vooronderzoeken.

Sluit de enquête