De rol van mitochondria in complexe en veelvoorkomende ziekten

Minder energie en een geringere energiecapaciteit kunnen factoren zijn, die bij meer ziektes een rol spelen, en dan vooral ziektes die zich op oudere leeftijd manifesteren, als de energiecapaciteit van een mens sowieso afneemt.

De rol van een verminderde mitochondriële energieproductie wordt onderzocht bij pijn, bij de oogziekte glaucoma, en bij problemen in het denken (cognitieve stoornissen). Het aantonen dat een verminderde energieproductie hierin een rol speelt opent nieuwe behandelingsopties, gericht op energieherstel in deze groep patiënten.

Sluit de enquête