Multidisciplinaire zorg

De ziekte wordt gekenmerkt door enerzijds motorische verschijnselen, maar ook door niet-motorische verschijnselen zoals slaapstoornissen, depressie en pijn. Deze klachten kunnen zich in verschillende combinaties voordoen en kunnen de kwaliteit van leven van patiënten in belangrijke mate beïnvloeden. Samenwerking van deskundigen bij de begeleiding van patiënten met de ziekte van Parkinson is daarom wenselijk. Dit noemen we multidisciplinaire zorg. Het doel van de multidisciplinaire zorg is het behouden of het bereiken van een zo optimaal mogelijk niveau van functioneren en kwaliteit van leven. We richten ons hierbij op het zo lang mogelijk behouden van aanwezige vaardigheden en op het beperken van de gevolgen van de ziekte. Ook is het mogelijk hulpmiddelen in te zetten om het functioneren te verbeteren.

 Het Parkinson team van het MUMC+ bestaat uit 3 neurologen, 1 verpleegkundig specialist, een parkinsonverpleegkundige, fysiotherapeuten,  logopedisten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, psychiater, neuropsycholoog en revalidatiearts.

Tijdens een Multidisciplinaire Parkinson Screening gaan we gedurende één dag na waar voor u mogelijke aandachtspunten liggen. Dit vindt plaats op de verpleegafdeling neurologie. Daar wordt u door verschillende leden van het multidisciplinaire team gezien. Na afloop worden de resultaten apart besproken binnen het team en door de verpleegkundig specialist aan u teruggekoppeld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de patiëntfolder: “Multidisciplinaire Parkinson Screening”.

Sluit de enquête