De functie van de diepe hersenkern

Binnen de Neuroscience divisie wordt in het laboratorium onderzoek gedaan naar de functie van diepe hersenkernen die betrokken zijn bij bewegingsstoornissen, psychiatrische stoornissen, en epilepsie en gezocht naar klinische toepassingen. Zie voor verdere informatie ook deze link naar de Experimental Neurosurgery onderzoeksgroep. 

Vertaling basale kennis over de functies van het brein naar toepassingen in de dagelijkse praktijk

De belangrijkste onderzoeksschool die betrokken is bij Deep Brain Stimulation is de “School for Mental Health and Neuroscience”. Hier werken onderzoekers hard aan het vertalen van basale kennis over de functie van het brein naar het ontwikkelen van toepassingen voor de dagelijkse praktijk. Binnen de school zijn er twee divisies die zich bezighouden met onderzoek naar DBS gerelateerde problematiek.

Gedrags-en stemmingsproblematiek rondom Parkinson

Binnen de divisie Cognitive Neuropsychiatry & Clinical Neuroscience vindt tevens wetenschappelijk onderzoek plaats naar gedragsmatige effecten en stemmingsgerelateerde problematiek rondom de ziekte van Parkinson. Zie voor verdere informatie ook de link naar de onderzoekslijn: Neurodegenerative disorders: mechanisms, early diagnosis and biomarkers.

Afgeronde onderzoeken

Thesis: “Technical and surgical nuances in stereotactic Deep Brain Stimulation surgery”

Het onderzoeken van 2 technische aspecten van DBS-operaties voor het verbeteren van de nauwkeurigheid. Wat zijn de gevolgen van (niet helemaal) rechts plaatsen van het stereotactisch frame op het hoofd van de patiënt en de eigenschappen van de CT-scan voor de nauwkeurigheid van de uit te voeren operatie.

Het onderzoeken van 2 chirurgische aspecten van DBS voor het verbeter van de veiligheid. Wat is voor invloed heeft het minimaal tot niet scheren van hoofd haar op het voorkomen van postoperatieve infecties. En hebben epilepsiepatiënten een toegenomen aantal bloedvaatjes in hersenen.

Het nauwkeurig plaatsen van de electroden bij een DBS-operatie hangen samen met een beter behandeleffect en minder bijwerkingen. Het vermijden van complicaties, zoals een postoperatieve infectie of een hersenbloeding, maakt een DBS operatie een stuk veiliger voor de patiënt.

Lopende studies

Ultra hoge veldsterkte MRI voor DBS operaties.

Onderzoeken of de eigenschappen van ultrahoge veldsterkte MRI (7T), zoals het beter weergeven van de diepe hersenstructuren, kan worden toegepast voor het optimaliseren van DBS operaties. In potentie kan dit het effect van DBS verbeteren en de kans op mogelijke bijwerkingen verminderen.

Sluit de enquête