Onderzoek & Onderwijs

Wetenschappelijk onderzoek
 • Sonny Tan (2014)
  The subthalamic nucleus in Parkinson’s disease

  Pieter Kubben (2014)
  Ultra low-field strength intraoperative MRI for glioblastoma surgery

  Veronique Moers-Hornikx (2013)
  Deep brain stimulation and the cerebellum

  Marlien Aalbers (2012)
  Inflammation & Stimulation

  Pablo Andrade (2012)
  Neuroinflammation as a cause of chronic pain

  Ali Jahanshahi (2012)
  Structural plasticity of the serotonergic and dopaminergic systems: multidisciplinary approach

  Linda Ackermans (2012)
  Thalamic Deep Brain Stimulation in Tourette Syndrome

  Kim Rijkers (2011)
  Stimulating fits

  Tibo Sesia (2010)
  Stimulate your impulse: “The role of the subthalamic nucleus and the nucleus accumbens in response inhibition in the naive rat

  Jasper van Aalst (2009)
  Embryological and Surgical Aspects of the Tethered Cord

  Anthony Lim Li Wei (2009)
  The PAG and panic behaviour: new clues form an old concept

 • De WEZP (wetenschapsparticipatie) stage is een 18-weekse wetenschapsstage voor laatstejaars studenten geneeskunde. Onze afdeling biedt WEZP stages binnen de verschillende onderzoekslijnen die er lopen. Sollicitaties kunnen ingedien worden via EleUM

 • Meer informatie kijk hier

 • neuromodulatie

 • schedelbasis

 • wervelkolom

Onderwijs
 • Maastricht UMC+ biedt de volledige specialisatie tot neurochirurg aan volgens de landelijke normen. Hiervoor zijn binnen de vakgroep arts-assistenten werkzaam, al dan niet reeds in opleiding of in het voortraject. Een arts-assistent heeft de opleiding geneeskunde succesvol afgerond en is dus arts. Hij of zij bekwaamt zich verder in de neurochirurgie. De opleiding duurt 6 jaar (waarschijnlijk binnenkort 5,5 jaar) en bestaat uit 5 jaar neurochirurgie en 1 jaar opleidingsstages bij de neurologie, radiologie / pathologie, en intensive care. Andersom zijn er binnen onze vakgroep artsen werkzaam die in opleiding zijn tot neuroloog en gedurende drie maanden stage lopen bij de neurochirurgie. 

  Arts-assistenten overleggen met een van de specialisten over het te voeren beleid. De specialist is altijd hoofdbehandelaar, maar een deel van de zorg (bijvoorbeeld visite lopen op de afdeling) wordt vaak gedaan door arts-assistenten. 

  Het lokaal en regionaal opleidingsplan is ter volledigheid als bijlage toegevoegd.

 • Vanuit de Universiteit Maastricht wordt er voor geneeskunde studenten op regelmatige basis "bedside teaching" georganiseerd op de afdeling. Dit is altijd op een woensdagmiddag. De physician assistant of een van de arts-assistenten zal dan samen met een aantal (6-10) studenten gezamenlijk een patiënt zien op de afdeling. Hiervoor wordt altijd tevoren toestemming aan de patiënt gevraagd.

 • De GEZP stage  (langdurige zorgparticipatie) of semi-arts stage is een langdurige co-schap van 18 weken voor studenten geneeskunde in het laatste jaar van hun opleiding, vlak voor het afronden van het arts-examen. Hierbij participeert de student in de klinische activiteiten op de afdeling en soms ook op de polikliniek. Dit gebeurt altijd onder directe supervisie van een van de arts-assistenten en onder verantwoordelijkheid van een van de specialisten. 

 • Voor 3e jaars studenten geneeskunde wordt er vanuit de Universiteit Maastricht op regelmatige basis een onderwijspoli georganiseerd. Dit is bij de neurochirurgie meestal op woensdagochtend. Als u wordt ingedeeld op een onderwijsspreekuur wordt er langer de tijd uitgetrokken voor een afspraak, zodat de behandelend arts u van dezelfde kwaliteit van behandeling kan voorzien als wanneer u op een ander spreekuur zou komen. Af en toe is dit onderwijsspreekuur in het Engels: in dat geval blijft een van de artsen het gehele consult aanwezig, en kan het gesprek overnemen indien de Engelse taal als een barriere wordt ervaren. 

Sluit de enquête