Wat is rTMS?

Bij repetitieve transcraniële stimulatie (rTMS) worden er herhaaldelijk magnetische pulsen door de schedel toegediend om zo de hersenactiviteit te beïnvloeden. Door met een bepaald ritme te stimuleren kunnen hersengebieden ofwel geactiveerd ofwel gedeactiveerd worden. rTMS is een niet-invasieve hersenstimulatietechniek, aangezien de magnetische pulsen zonder problemen en op een veilige manier de schedel kunnen passeren.

De apparatuur bestaat uit een stimulator die elektrische stroom opwekt en een spoel die de magnetische pulsen genereert. De spoel wordt direct op het hoofd geplaatst, boven het te stimuleren hersengebied.

rtms
Sluit de enquête