Informatie voor verwijzers

Aan de verwijzer vragen wij met betrekking tot de verwijsbrief om 

  • de persoonsgegevens te benoemen, 
  • de reden van verwijzing en de vraagstelling, 
  • de somatische en psychiatrische voorgeschiedenis 
  • het huidig medicatiegebruik.
  • Verder geven wij te bedenken dat wij geen crisishulpverlening bieden (bijvoorbeeld in het kader van aperte suïcidaliteit of zeer ernstige automutilatie).
Brengt medische en psychische kennis samen
Folder
MUMC+
Sluit de enquête