• De kinder- en jeugdpsycholoog en kinderpsychiater kijken bij de zorg naar het hele kind en zijn omgeving en zorgt dat alle betrokken zorgverleners in het ziekenhuis zoveel mogelijk op één lijn zitten bij de behandeling van de verschillende klachten van het kind.

    Ouders staan er niet alléén voor en hoeven in ons ziekenhuis niet zelf op zoek naar de beste zorg voor hun kind.
    Geestelijke gezondheidszorg kan bestaan uit het coachen van het kind en zijn omgeving en uitleg en informatie geven over gedragsveranderingen of de invloed van de ziekte op het leven van het kind. Ook kan aangegeven worden wat in de situatie van het kind als normaal beschouwd moet worden en bij welke abnormale signalen de ouders aan de bel moeten trekken. Soms herkennen ouders het gedrag van hun kinderen niet meer, doordat hun kind heel onrustig wordt of bijvoorbeeld dingen ziet die er niet zijn. Soms kan dit ontstaan door complicaties tijdens een ziekenhuisopname, bijvoorbeeld bij een delier. Dat kan heel beangstigend zijn voor zowel het kind als de ouders. Ook kunnen kinderen heel teruggetrokken en daardoor onbereikbaar worden. Medicatie kan soms helpen om angstklachten van een kind te verminderen. Bij ernstige angst- of stemmingsklachten of moeilijk verlopen ingrepen kan een psychologische behandeling een opgelopen trauma wegnemen. Diverse behandelmogelijkheden waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR, ouderbegeleiding en hypnotherapie, kunnen ingezet worden om het kind, de ouders, het gezin en de sociale omgeving van het kind op de best mogelijke manier verder te helpen.

    Lees meer

Sluit de enquête