We spreken van chronische pijn als de pijn blijft bestaan terwijl bij het natuurlijke verloop van een aandoening eigenlijk geen pijn meer verwacht wordt. Voor de meeste patiënten met chronische pijn betekent dit dat de pijn langer dan 3 maanden aanhoudt. Langdurige pijn kan bovendien tot nieuwe klachten leiden, zoals angstklachten en/of depressieve klachten, die een negatief effect hebben op de pijnbeleving van de patiënt.