Onderzoek m.b.t. de behandeling van een chronisch subduraal hematoom

Een chronisch subduraal hematoom is een relatief vaak voorkomende bloeding die meestal ontstaat bij oudere patiënten na een trauma aan het hoofd te hebben doorgemaakt.

Patiënten met een chronisch subduraal hematoom hebben vaak last van neurologische uitval zoals loopstoornissen of cognitieve stoornissen. Deze bloeding kan weggehaald worden door middel van een operatie. Echter zijn operaties niet zonder risico’s, mede vanwege de kans op complicaties ten gevolge van de narcose en bedlegerigheid tijdens de opname. Het Maastricht UMC+ doet mee aan een multicenter onderzoek vanuit het Amsterdam UMC dat het effect van tranexamine zuur op het voorkomen van een operatie bij patiënten met een chronisch subduraal hematoom onderzoekt (TORCH-studie, zie website) . Patiënten die meedoen met dit onderzoek worden 12 weken lang poliklinisch opgevolgd met regelmatige CT-scans van het hoofd voorafgaand aan de afspraak.

Sluit de enquête