Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Het vakgebied Keel-, Neus- en Oorheelkunde omvat de diagnostiek en behandeling van goed- en kwaadaardige aandoeningen van de bovenste lucht- en voedselwegen en de zintuigen gehoor, evenwicht, smaak en reuk. Ook problemen met ademhalen, spreken en slikken behoren tot het specialisme KNO.

Sluit de enquête