Gerelateerde websites

Polikliniek Klinische Genetica Maastricht UMC+

De afdeling Klinische Genetica binnen het Maastricht UMC+ heeft een aantal spreekuren waarbij meerdere specialisten vanuit verschillende afdelingen zijn betrokken; dit geldt ook voor de ziekte van Huntington.

PGT Nederland

PGT is een afkorting voor preïmplantatie genetische test. Dit is een methode waarmee de geboorte van kinderen met een ernstige genetische aandoening voorkomen kan worden bv bij paren die de ziekte van Huntington hebben.

Vereniging van Huntington

De Vereniging van Huntington heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van patiënten met de ziekte van Huntington; hierbij worden eveneens hun partners, familieleden en andere risicodragers betrokken.

Huntington Research

The Dutch Huntington’s Disease Research Network (DHDRN) is een platform voor professionals in Nederland die wereldwijd onderzoek doen naar de ziekte van Huntington.

Website hdbuzz

Op deze site staat wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington in eenvoudige taal geschreven door wetenschappers voor de hele ziekte van Huntington gemeenschap.

Aanvraag genetisch onderzoek
bij LAB Maastricht UMC+

Huntington KennisNet
Huntington KennisNet Nederland (HKNN) is een vereniging waarbij verschillende zorgorganisaties, neurologen, psychiaters en klinisch genetici zijn aangesloten.

European Huntington’s Disease Network
EHDN is een onderzoeksnetwerk zonder winstoogmerk dat zich inzet voor het bevorderen van onderzoek, ondersteunt bij de uitvoering van klinische studies en de ZvH zorg verbetert.

Sluit de enquête