Wetenschappelijk onderzoek

Binnen het Hersen+Zenuw Centrum wordt met innovatieve technieken voortdurend onderzocht op welke manier patiënten met een depressie het beste behandeld kunnen worden. Innovatieve hersentraining en -stimulatie door middel van ‘neurofeedback’ kan waarschijnlijk bij veel patiënten met een depressie tot goede resultaten leiden, maar om dit wetenschappelijk aan te tonen zijn nog veel patiënten nodig die willen deelnemen aan dit onderzoek.

Neurofeedback is een methode waarmee iemand kan leren meer controle te krijgen over de hersenactiviteit. Het werkt als volgt. Er wordt een hersenfilm (EEG) van gemaakt; het EEG is een registratie van hersenactiviteit met behulp van elektroden (plakkers) die op de hoofdhuid worden geplakt. Deze plakkers worden op een computer aangesloten voor analyse. Met behulp van een computerprogramma wordt er meteen een analyse gemaakt waardoor de patiënt heel snel informatie krijgt over hersenactiviteit. Die informatie wordt aangeboden in de vorm van de hoogte van een thermometer op een computerscherm. De patiënt krijgt vervolgens de opdracht om te proberen de stand van de thermometer zo veel mogelijk te verhogen. Hoe hoger de thermometer staat, hoe meer de hersenen de gewenste activiteit vertonen. Met neurofeedback leren we bepaalde hersengebieden meer te activeren door te belonen (de stand van de thermometer gaat omhoog) als er het gewenste activatiepatroon optreedt.

Sluit de enquête