Mensen met epileptische aanvallen kunnen bijvoorbeeld niet zomaar in een auto stappen en wegrijden. De overheid heeft hier regel voor opgesteld. Zo zijn er mensen met epileptische aanvallen die tóch auto mogen rijden. Het is dus afhankelijk van het soort aanvallen, maar ook van de medicatie die je gebruikt en veranderingen hiervan. Je behandelaar, arts of verpleegkundig specialist, kan je vertellen welke regel op jou situatie van toepassing zijn. Je kunt dit ook nalezen op deze site: https://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/2021-04-17

Het niet kunnen deelnemen aan het gemotoriseerde verkeer kan grote gevolgen hebben voor de zelfstandigheid, maar ook beroepsmatig consequenties hebben voor mensen met epileptische aanvallen. Dit geldt zeker voor mensen die beroepschauffeur zijn.

Fietsen maar ook zeker alleen wandelen na het doormaken van een epileptische aanval kunnen vaak moeilijk zijn. Mogelijk stel je fietsen een tijdje uit na een aanval. Maak het bespreekbaar als je je onzeker voelt, probeer er eerst weer op uit te gaan in een vertrouwde omgeving, vertel naasten waar je heen gaat en hoe lang je weg zult blijven, deel eventueel je locatie als je dat fijn vindt.

Wil je meer weten over epilepsie en deelname aan het verkeer lees het dan na op: https://epilepsie.nl/over-epilepsie/verkeer

Sluit de enquête