Anorexia nervosa is een ernstige en complexe psychiatrische stoornis met een hoog sterftecijfer. Anorexia nervosa is een eetstoornis waarbij er sprake is van een verstoord eetpatroon met ernstig ondergewicht als gevolg. Het komt vooral voor bij vrouwen. Naast lichamelijke complicaties als gevolg van het ondergewicht, is er ook sprake van psychische problemen die behandeling vragen.

In het Maastricht UMC+ behandelen we de eetstoornis en de onderliggende problematiek. We werken indien nodig ook samen met andere instellingen zodat de hulp zo efficiënt en effectief mogelijk is. Dit wordt per individu afzonderlijk bekeken middels een behandelplan dat samen met U tot stand komt.

Doordat onze afdeling Eetstoornissen in een (academisch) ziekenhuis gesitueerd is kunnen we continuïteit van zorg bieden ongeacht de setting (poliklinisch, dagbehandeling, klinisch), waarbij we gelijktijdig lichamelijke en psychische problemen kunnen behandelen.

Verwijzing

Uw huisarts of medisch specialist verwijzen u door naar de specialistische GGZ van het Maastricht UMC+, afdeling Eetstoornissen. We behandelen geen mensen onder de 16 jaar.

Nieuws voor GGZ patiënten en cliënten van het MUMC+ | Hersen+Zenuw Centrum