Hersenletsel kan onder meer ontstaan door een klap tegen het hoofd, herseninfarct, hersenvliesontsteking, hersentumor of zuurstoftekort. Als er sprake is van ernstig letsel, zullen er vrijwel altijd blijvende gevolgen zijn, zoals problemen in het bewegen, spreken, gedrag, denken of de stemming. Deze gevolgen hebben ook een impact op de mensen uit uw omgeving. Het is belangrijk om de gevolgen goed in kaart te brengen en zonodig begeleiding te krijgen in het omgaan met deze gevolgen. Daarbij wordt vaak ook de omgeving betrokken. Door de gevolgen van het hersenletsel is het niet altijd meer mogelijk om opleiding, werk of hobbies weer op te pakken.

Vaak zijn de gevolgen van hersenletsel voor de mensen uit uw omgeving niet zichtbaar. Dit betreft bijvoorbeeld geheugen- en concentratieproblemen, moeite om overzicht te houden, prikkelbaarheid, vermoeidheid of emotionele vervlakking.

Dankzij de bundeling van specialismen op verschillende gebieden hebben wij bijzonder veel expertise over hersenen en gedrag en kunnen we ook voortdurend onderzoek doen om de zorg nog verder te verbeteren. Voor de patienten betekent dit dat we heel goed in kaart kunnen brengen in hoeverre de klachten het gevolg zijn van het hersenletsel en wat nog te verbeteren valt.

 

 

//