Wat is DBS?

Diepe hersenstimulatie met de afkorting DBS van Deep Brain Stimulation wordt uitgevoerd bij patiënten met de ziekte van Parkinson, tremoren, dystonie, het syndroom van Gilles de la Tourette, epilepsie en obsessief compulsieve stoornis/disorder (OCD). 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van neurologische en psychiatrische aandoeningen. Voor bepaalde aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, is er nog geen oorzaak gevonden, terwijl voor andere aandoeningen, zoals de ziekte van Huntington, een genetische oorzaak is ontdekt. Voor de meeste psychiatrische aandoeningen, zoals OCD en het syndroom van Gilles de la Tourette, wordt gedacht dat er meerdere oorzaken zijn, bijvoorbeeld een combinatie van aanleg (erfelijkheid) en omgevingsfactoren.  Wat bovengenoemde aandoeningen gemeenschappelijk hebben is dat ze resulteren in een storing van de activiteit van bepaalde hersengebieden. Dit gebied kan per ziekte variëren. Volgens de huidige inzichten is deze storing, een soort kortsluiting, verantwoordelijk voor (een deel) van de hoofdsymptomen van de ziekte. Om deze storing voor een deel op te heffen, is DBS ontwikkeld. DBS is een effectieve therapie bij zorgvuldig geselecteerde patiënten. Dit betekent dat DBS niet voor iedereen een goede behandeling is, ook al heeft u één van de bovengenoemde aandoeningen.  

e
Elektroden en pulsgenerator DBS

Bij DBS worden één of twee elektroden in een structuur diep in de hersenen geplaatst. Deze elektroden worden met kabels onder de huid verbonden met een pulsgenerator (batterij) in de buik. Door middel van deze techniek kunnen met hoge frequentie continu stroomstootjes gegeven worden naar de gebieden in de hersenen waar de elektroden liggen. De verandering in de hersenen, die hierdoor plaatsvindt, zorgt voor een verbetering van (sommige) van de klachten passend bij uw ziekte. Wij zijn voortdurend bezig om deze techniek te verbeteren om zodoende de bijwerkingen die de behandeling kan geven te verminderen en het effect te versterken. Dit doen we met een multidisciplinair team van artsen en wetenschappers.

Sluit de enquête