Behandeling Parkinson

Als u voor de eerste keer de polikliniek bezoekt, wordt u behandeld door zowel een neuroloog die gespecialiseerd is in bewegingsstoornissen als door een neuroloog in opleiding. Bij vervolgafspraken is dat niet altijd het geval en wordt u in een groot deel van de gevallen behandeld door de neuroloog in opleiding, afgewisseld door een verpleegkundig specialist of parkinsonverpleegkundige. De neuroloog in opleiding en verpleegkundig specialist werken onder supervisie van de neuroloog. Omdat u ziekte chronisch is, proberen wij ervoor te zorgen dat u een vaste arts heeft die u behandelt. (duodopa pomp) of de zogenaamde diepe hersenstimulatie (DBS).

De hoeksteen van de medische behandeling bestaat uit medicijnen die het tekort aan dopamine aanvullen. De medicijnen worden voorgeschreven door de neuroloog (in opleiding) maar ook door de verpleegkundig specialist die hiervoor bevoegd is en gespecialiseerd is in de ziekte van Parkinson. In de loop van de tijd kan het nodig zijn om de dosering aan te passen en eventueel andere medicijnen voorgeschreven worden. Naast behandeling met medicijnen zijn er veel andere specialistische behandelingen voor de ziekte van Parkinson mogelijk waaronder fysiotherapie, logopedie en ergotherapie. Een revalidatiearts is vaak betrokken wanneer meerdere therapieën nodig zijn, maar ook voor vragen rondom werk en arbeid. Ook is er begeleiding mogelijk van een voedingsdeskundige, een maatschappelijk werker of een psycholoog. Soms worden patiënten met psychische klachten ook door de psychiater behandeld. Wanneer meerdere behandelingen nodig zijn wordt vaak een multidisciplinaire screeningsdag georganiseerd. Tijdens deze dag vindt een beoordeling door meerdere behandelaars gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson plaats om een gerichter en beter afgestemd advies te geven.

In de loop van de tijd kan het zijn dat de medicatie haar doel voorbijschiet of sneller uitgewerkt raakt en de klachten gaan schommelen over de dag. Dit noemen we responsfluctuaties. Vaak moet in zo'n geval op veel momenten per dag medicatie ingenomen worden om goed te kunnen blijven functioneren. In dit stadium zal ook de mogelijkheid van aanvullende behandelingen besproken worden. Deze aanvullende behandelingen kunnen een goed effect hebben op de kwaliteit van leven en de schommelingen sterk verminderen. Hiervoor wordt u in alle gevallen verwezen naar een neuroloog die gespecialiseerd is in bewegingsstoornissen. Er zijn drie aanvullende therapieën mogelijk: een apomorfinepompje in de huid, een dopamine pompje in de darm (duodopa pomp) of de zogenaamde diepe hersenstimulatie (DBS).

bewegingsstoornissen_team_amneurologie
Behandelteam Parkinson en Tremoren Parkinson en Tremoren 1.
Behandelteam Parkinson en Tremoren 2.
Behandelteam Parkinson en Tremoren 2.
Sluit de enquête