Behandeling epilepsie

De meeste mensen met epilepsie zijn met medicijnen behandelbaar (anti-epileptica). Zij onderdrukken de aanvallen bij ongeveer 70% van de mensen. In sommige gevallen is het mogelijk de epilepsie operatief te behandelen. Het gaat dan meestal om mensen, die niet of onvoldoende reageren op behandeling met medicijnen of onaanvaardbare bijwerkingen krijgen. Als anti-epileptica geen opties zijn, wordt soms uitgeweken naar epilepsiechirurgie, het ketogeen dieet of Nervus Vagus Stimulatie (NVS). Een relatief nieuwe methode is Diepe Brein Stimulatie (DBS).

Epilepsie kan op vele manieren het leven van de patiënt beïnvloeden, daarom is het belangrijk dat de behandeling per patiënt goed wordt afgestemd met verschillende specialisten. Die manier van werken past uitstekend in de multidisciplinaire aanpak van het Hersen+Zenuw Centrum. De (kinder)neuroloog is samen met de verpleegkundig specialist de behandelaar van de patiënt. Voor een optimale afstemming van de behandeling werken zij nauw samen met onder meer de specialisten in klinische neurofysiologie, neuropsychologie, radiologie en maatschappelijk werk.

Behandeling van epilepsie
Dr. Vlooswijk_Epilepsie.mp4
Sluit de enquête