na het ziekenhuis

Op deze website kan het kind zijn ziekenhuisverhaal schrijven en verhalen van anderen lezen. Hoe kinderen reageren na een verblijf in het ziekenhuis kan heel verschillend zijn en dat is heel normaal.

cyberpoli

De cyberpoli is een online en interactieve ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte als , diabetes, astma, aangeboren hartafwijkingen, jeugdreuma etc.

brainwiki

Brainwiki is de website waar jongeren betrouwbare informatie vinden over psychische problemen. Hoe zit dat? Heb ik dat? En wie nog meer? Hoe ga ik ermee om? Welke behandeling is er voor mij?

het ouderkompas

Heeft uw kind een chronische ziekte of een aandoening? Het Ouderkompas is speciaal bedoeld voor alle ouders die vanwege de zorg voor hun kind regelmatig in het ziekenhuis komen.

in-zicht palliatieve zorg voor kinderen

Hier is informatie te vinden voor ouders/verzorger, die betrokken zijn bij de zorg aan een kind, waarbij behandeling helaas niet meer gericht kan zijn op genezing, maar waarbij overlijden van het kind meer de realiteit gaat zijn.

traumabehandeling kind en jeugd

De behandelmethode EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) wordt toegepast bij kinderen en jongeren om traumatische ervaringen te verwerken.

kenniscentrum kinder- en jeud psychiatrie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie waarin professionals, experts, onderzoekers, ouders en kinderen samenwerken aan de wetenschappelijke onderbouwing van het dagelijkse werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Sluit de enquête