Gerelateerde websites

De Hartstichting

De Hartstichting geeft voorlichting en steun aan hart- en vaatpatiënten. Ze geeft informatie over hart- en vaatziekten, beantwoordt vragen en biedt samen met De Hart&Vaatgroep steun en lotgenotencontact.

 

 

Video Herkenning Beroerte

Deze video verduidelijkt hoe je een beroerte herkent en op welke manier je moet reageren.

 

De Hersenstichting

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen.

Hart en Vaat Centrum Maastricht UMC+

De website van het Hart+Vaat Centrum dat onderdeel uitmaakt van het Maastricht UMC+; ook de afdeling Vasculaire Neurologie maakt hier deel van uit.

Samen Verder Limburg

Samen Verder Limburg is een patiëntenvereniging van mensen die getroffen zijn door een beroerte en hun partners.

Hersenletsel Vereniging

De Hersenletsel Vereniging is de Vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten.

Sluit de enquête