Waarom kan ik niet zelf bellen voor een eerste afspraak?

Daar zijn twee redenen voor:

- Als u voor het eerst bij de polikliniek KNO komt is het noodzakelijk dat u verwezen bent door de huisarts of een andere medisch specialist. Dit heeft te maken met de vergoeding van uw zorg door de zorgverzekeraar. Zonder verwijsbrief kan het zijn dat uw zorgverzekeraar u de kosten van de zorg zelf laat betalen.

- Als wij een verwijsbrief krijgen bekijken wij goed op welk spreekuur u het beste en het snelste geholpen bent. Hiervoor zijn er soms meer gegevens (uitslag van CT- of MRI scan van een ander ziekenhuis dat u heeft bezocht) nodig die wij graag hebben voordat u komt. Wij kunnen u dus pas een afspraak geven als alle gegevens compleet zijn.

Waarom kom ik niet bij dezelfde arts terecht?

In ons artsenteam werken KNO-artsen en artsen die in opleiding zijn tot Keel-, Neus- en Oorarts (AIOS). De AIOS bepaalt altijd in overleg met de Medisch Specialist welke behandeling er voor u gestart gaat worden. Een deel van de opleiding wordt in andere ziekenhuizen gevolgd. Het kan hierdoor voorkomen dat u een andere arts krijgt. Dit betekent overigens niet dat u telkens opnieuw uw verhaal moet doen. De onderzoeken en behandelingen die u ondergaat en de zaken die u met uw arts bespreekt, worden vastgelegd in uw medisch dossier.

Ook kan het zijn dat na uw eerste bezoek blijkt dat u toch beter terecht bent bij een collega met meer expertise op het probleem dat u heeft. Wij doen ons best dat, naar aanleiding van de verwijsbrief, de eerste keer zo goed mogelijk te plannen. Uw arts zal uitleggen waarom u de volgende keer bij een andere arts komt.

Sluit de enquête