CVA zorgketen Maastricht Heuvelland

CVA Zorgketen levert zorg op maat ook na ontslag uit het ziekenhuis

Speciaal voor cliënten die getroffen zijn door een CVA/ beroerte is een vorm van zorgverlening ontstaan die men ketenzorg noemt. Voor onze regio is dit de CVA zorgketen Maastricht en Heuvelland. Doelstelling van ketenzorg is cliënten zo snel mogelijk de juiste zorg bieden op de juiste plek door de juiste hulpverleners.

Keuzewijzers Hersenletsel

Een CVA/beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) is een vorm van hersenletsel. Veel mensen met hersenletsel en hun naasten geven aan dat het vinden van de juiste zorg en ondersteuning een zoektocht is en een kwestie van geluk om bij de juiste organisatie terecht te komen. Om deze zoektocht te ondersteunen zijn er  keuzewijzers gemaakt voor volwassenen met hersenletsel in de regio Maastricht-Heuvelland en ouders van kinderen met hersenletsel in de provincie Limburg. De keuzewijzers zijn opgesteld vanuit de vragen die mensen zelf hebben in hun zoektocht en niet vanuit het aanbod (zoals bij zorgwijzers of sociale kaarten). 

Cva nazorg

Uw nazorg in de zorgketen

De CVA zorgketen bestaat uit verschillende samenwerkende zorgpartners. Afhankelijk van de zorg die nodig is, kunnen de volgende zorgverleners betrokken zijn:

Meer informatie over de zorgpartners vindt u onder de logo’s hieronder.

 

cva ketenzorg logo
Logo CVA Zorgketen
breinlijn juiste formaat

Een gratis landelijk loket waar je terecht kunt met alle vragen over hersenletsel. Een hersenletsel deskundige in jouw regio verwijst je naar passende zorg en ondersteuning.

hersenen in goede handen

Enkele weken na het ziekenhuisbezoek komt u op controle bij de neuroloog (in opleiding) of verpleegkundig specialist CVA. Deze afspraak is op de Poli neurologie of op de Poli HartVaatCentrum.

SGL juiste formaat
SGL
stadspoli

Enkele maanden na het ziekenhuisbezoek krijgt u een afspraak bij een CVA verpleegkundige die samen met u kijkt welke problemen na hersenletsel u nog ervaart.

ZIO goede formaat

Na de controle bij de neuroloog neemt uw huisarts de zorg weer over. U kunt bij de huisarts of praktijkondersteuner terecht voor controle, behandeling en adviezen over cardiovasculair risicomanagement.

Sluit de enquête