Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Behandeling

CVA zorgketen Maastricht Heuvelland

CVA Zorgketen levert zorg op maat ook na ontslag uit het ziekenhuis

Speciaal voor cliënten die getroffen zijn door een CVA/ beroerte is een vorm van zorgverlening ontstaan die men ketenzorg noemt. Voor onze regio is dit de CVA zorgketen Maastricht en Heuvelland. Doelstelling van ketenzorg is cliënten zo snel mogelijk de juiste zorg bieden op de juiste plek door de juiste hulpverleners.

Keuzewijzers Hersenletsel

Een CVA/beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) is een vorm van hersenletsel. Veel mensen met hersenletsel en hun naasten geven aan dat het vinden van de juiste zorg en ondersteuning een zoektocht is en een kwestie van geluk om bij de juiste organisatie terecht te komen. Om deze zoektocht te ondersteunen zijn er  keuzewijzers gemaakt voor volwassenen met hersenletsel in de regio Maastricht-Heuvelland en ouders van kinderen met hersenletsel in de provincie Limburg. De keuzewijzers zijn opgesteld vanuit de vragen die mensen zelf hebben in hun zoektocht en niet vanuit het aanbod (zoals bij zorgwijzers of sociale kaarten). 

Cva nazorg

Uw nazorg in de zorgketen

De CVA zorgketen bestaat uit verschillende samenwerkende zorgpartners. Afhankelijk van de zorg die nodig is, kunnen de volgende zorgverleners betrokken zijn:

Meer informatie over de zorgpartners vindt u onder de logo’s hieronder.

 


Sluit de enquête