Behandeling

De behandeling van de tremor hangt af van de diagnose die door de arts gesteld is. Er zijn verschillende medicijnen die de tremor kunnen onderdrukken. De arts zal de beoogde voordelen en mogelijke bijwerkingen met u bespreken. Verder kan de leeftijd en de fase waarin je je in je leven bevindt van invloed zijn op het advies op maat. Naast de medicijnen is er ook de behandeling met diepe hersenstimulatie. Dit is een neurochirurgische behandeling voor mensen die beperkt worden in hun dagelijks functioneren door de tremor. In Maastricht zijn wij gespecialiseerd in diepe hersenstimulatie (meer informatie zie hier beneden). Vraag gerust aan uw arts of u voor deze behandeling in aanmerking komt en of deze veilig is voor u.

Begeleiding

Het hebben van tremor kan van invloed zijn op de manier waarop je je dagelijks leven leidt. Dit is mede afhankelijk van het soort tremor dat je hebt en kan dus verschillend zijn per persoon.

De meeste personen met een tremor wordt binnen één tot twee bezoeken aan de neuroloog  een diagnose gesteld en de behandelmogelijkheden besproken. Nadien wordt u terugverwezen naar uw huisarts voor verdere begeleiding. Soms vereist de tremor een meer specialistische aanpak en zult u door een neuroloog (in opleiding) of multidisciplinair team (neuroloog, neurochirurg, neuropsycholoog) begeleid worden.

Sluit de enquête