Wetenschappelijk onderzoek

Internationale en nationale samenwerking op topniveau

De rTMS professionals binnen het Hersen+Zenuw Centrum werken internationaal nauw samen met de meest gezaghebbende onderzoekers en universiteiten op het gebied van transcraniële hersenstimulatie. Zo is er samen met de Universiteit van Oxford, Brussel, en Gent een langjarig samenwerkingsverband voor de verdere ontwikkeling, verbetering, en individualisering van rTMS in de behandeling van depressie. Landelijk zijn wij vertegenwoordigt in het bestuur van de Stichting Hersenstimulatie. Wij werken ook binnen Nederland samen en in nauwe afstemming met onze rTMS collega’s van de andere UMCs. Tevens werken we samen met GGZ-instellingen die door de hersenstimulatiestichting voor rTMS geaccrediteerd zijn. Samen met onze partners en collega’s zijn wij voortdurend bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van rTMS, zowel om de behandeling van depressie verder te verbeteren en  te personaliseren. Ook zijn er nieuwe therapeutische toepassingen van rTMS in ontwikkeling, bijvoorbeeld voor de behandeling van dwangstoornissen of pijn.
 
Innovatieve en versnelde depressie rTMS behandelprotocollen

De klinische werkzaamheid van rTMS voor de behandeling van depressie is bewezen. De kosten zijn daarom gedekt door het Nederlandse verzekeringsstelsel voor de behandeling met rTMS voor therapieresistente depressie. Het behandelteam biedt binnen het MUMC+ zorg, die vergoed wordt. Een uniek en innovatief behandelprotocol wordt ingezet waardoor de duur van de rTMS behandeling van standaard 6 weken wordt teruggebracht naar 3 weken. Bovendien, moeten patiënten binnen deze 3 weken in plaats van standaard dagelijks, slechts drie keer per week naar de kliniek komen voor hun behandeling. Deze verkorte behandelingsduur is mogelijk omdat wij binnen het MUMC+ op basis van eigen onderzoek een accelerated rTMS protocol aanbieden. 

Ontwikkelen, verbeteren en personaliseren van de rTMS behandeling

Transcraniële magnetische stimulatie is zeer recent opgenomen in de reguliere behandelingsprogramma's voor depressie in Nederland. Het is daarom belangrijk om te zoeken naar het optimaliseren van het behandelprotocol. Wij zijn van mening dat de klinische toepassing van neuromodulatie zich momenteel op een kruispunt bevindt. In plaats van de momenteel toegepaste one size fits all-aanpak, is ons onderzoek gericht op het ontwikkelen en toepassen van innovatieve gepersonaliseerde TMS-protocollen voor patiënten die lijden aan depressie. De klinische gevolgen kunnen niet worden overschat. Als dit onderzoek succesvol is, heeft het de potentie om een ​​nieuwe golf van gepersonaliseerde hersenstimulatie-interventies op gang te brengen en het lijden voor patiënten te verminderen. Wanneer het optimaliseren van depressie TMS-protocollen succesvol is, zal onze verbeterde gepersonaliseerde klinische TMS-aanpak van onmiddellijke relevantie zijn, voor verschillende andere mogelijke therapeutische toepassingen van rTMS binnen de psychiatrie, neurologie en revalidatie.

Onderzoek naar verschillende therapeutische toepassingen

Binnen het Hersen+Zenuw Cenrum lopen een aantal klinische studies om de mogelijke klinische effectiviteit van rTMS voor de behandeling van verschillende psychiatrische maar ook neurologische aandoeningen wetenschappelijk te onderzoeken.  Een recent voorbeeld is de start van de zogenoemde TETRO Trial in April 2022 waarbij de behandeling van dwangstoornissen oftewel obsessieve-compulsieve stoornissen (OCS) met rTMS onderzoekt gaat worden. We gaan samen met een groot landelijke consortium een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitvoeren, ondersteund door de 'veelbelovende zorg' subsidie ​​van Zorg Instituut Nederland (ZIN), om de toegevoegde waarde vast te stellen van rTMS toegepast op het pre-supplementaire motorische gebied (preSMA) in combinatie met exposure therapie bij OCS-patiënten. Bij bewezen kosteneffectiviteit leidt dit tot toevoeging van rTMS als verzekerde zorg voor patiënten met OCS.

Meer informatie over Onderzoekslijnen met rTMS voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 

 

Sluit de enquête