Evaluaties en opvolging

De eerste evaluatiemomenten van het CI vinden 3, 6, en 12 maanden na de operatie plaats.  Daarna vindt er jaarlijks een controle plaats. 

Het evaluatiemoment bestaat uit een gehoortest, een afregeling van het CI, een gesprek met een logopediste en/of maatschappelijk werker en, indien nodig, een controle bij de KNO-arts. Ook heeft de CI-coördinator contact met de vroegbehandelaar en/of logopedist om de ontwikkeling van het kind te bespreken.

Na ongeveer 5 jaar wordt het uitwendige gedeelte van het CI vervangen en krijgt het kind een nieuwe processor. Het inwendige implantaat heeft een lange levensduur en hoeft – behalve in uitzonderlijke gevallen – niet vervangen te worden.

Sluit de enquête