Experimentele spierstamceltherapie voor mitochondriële myopathie

Hoewel wij voor defecten in twee genen een levensreddende behandeling hebben ontwikkeld, is dit helaas voor de meeste genetische defecten bij mitochondriële aandoeningen niet het geval.

Daarom zetten wij nu samen met een sterk internationaal consortium in op spierstamceltherapie voor de behandeling van de spierklachten van mitochondriële patiënten. Dit is voor het merendeel van de patiënten een heel groot probleem. De therapie bestaat uit het inspuiten van grote aantallen gezonde, lichaamseigen spierstamcellen in het bloed, die vervolgens via het bloed naar de beschadigde spieren gaan om deze te herstellen. Bepaalde patiënten met een defect in het mtDNA- hebben spierstamcellen, die dit defect niet hebben, waardoor deze direct voor stamceltherapie kunnen worden gebruikt. Een klinische studie loopt momenteel voor de eerste groep patiënten om aan te tonen dat deze behandeling veilig is en leidt tot het gewenste spierherstel.  We zijn van plan deze benadering uit te breiden naar patiënten die lijden aan spiermassaverlies als gevolg van veroudering of kanker, en naar patiënten met nucleair gendefect, wat eerst gecorrigeerd zal worden.

Lees meer www.generateyourmuscle.com

Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd
Sluit de enquête