EEG binnen de schedel

Met een EEG binnen de schedel kunnen we letterlijk dichter bij het gebied van het ontstaan van de epileptische aanval een EEG maken, zo kunnen we nog beter kijken waar de epileptische kortsluiting als eerste ontstaat. Om een EEG binnen de schedel te kunnen maken worden elektroden in de hersenen ingebracht, dit gebeurd tijdens een operatie onder algehele narcose.

Er zijn verschillende typen elektroden, namelijk:

  • Stereo EEG elektroden (lange dunne draad elektroden) afbeelding 1
  • Strip elektroden (kleine mat elektroden) afbeelding 2
  • Grid elektroden (groot mat elektroden) afbeelding 3

Als er voldoende duidelijkheid is over het hersengebied van het ontstaan van de epileptische aanvallen, maar wanneer dit gebied nog te groot is om een operatie aan u voor te stellen, kunt u in aanmerking komen voor een EEG binnen de schedel.

Binnen de epilepsiechirurgie werkgroep wordt een plan gemaakt met elektroden er gebruikt zullen worden bij u om een EEG te maken.
Afhankelijk van het type elektroden spreken we van een Stereo-EEG, bij alleen maar gebruiken van stereo EEG elektroden en grid implantatie bij implantatie van een grid elektrode.

Na de operatie en indien er geen complicaties zijn, verblijft u twee weken lang op de EMU in het MUMC+ om epileptische aanvallen te registreren. Het kan nodig zijn om hier medicatie voor af te bouwen. Ook bespreken we met u om een nacht wakker te blijven als alleen medicatie afbouwen niet voldoende blijkt te zijn. Dit EEG onderzoek kan erg belastend zijn omdat u twee weken lang alleen op een ziekenhuiskamer verblijft. Bij kinderen mag er altijd een van de ouders bij blijven. We zullen tijdens de opname dagelijks bespreken hoe u zich fysieke en mentaal voelt en vragen eventueel ondersteuning van de fysiotherapeut, activiteitentherapie, psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker en of geestelijk verzorger.

Wij zullen deze opname altijd zorgvuldig met u voor bespreken tijdens een poliklinische afspraak met de Verpleegkundig Specialist en neurochirurg. Bij kinderen is ook de kinderneuroloog tijdens deze afspraak aanwezig. Omdat we graag een inschatting willen maken of uw kind de opname aankan en welke ondersteuning jullie als gezin nodig hebben om dit onderzoek mogelijk te maken, plannen wij ook (indien mogelijk op dezelfde dag) een afspraak bij de kinderpsycholoog en de pedagogisch medewerker.

Strip elektroden, afbeelding 2
Stereo EEG elektroden, afbeelding 1
Strip elektroden,  afbeelding 2
Strip elektroden afbeelding 2
Afbeelding 3 grid elektroden
Grid elektroden, afbeelding 3
De operatie en uw verblijf in het ziekenhuis
Folder
Mumc+ foto online folders
Het meten van hersenactiviteit
Folder
Mumc+ foto online folders
Sluit de enquête