Thuis voorbereiden

Het is belangrijk dat u thuis zoveel mogelijk gegevens over uw familie opschrijft en die informatie meeneemt naar het spreekuur. Het invulformulier 'Familiestamboom' is hiervoor een handig hulpmiddel.

Om de tijd van uw afspraak goed te gebruiken, is het verstandig om thuis zoveel mogelijk informatie over uw familieleden en de erfelijke aandoening op te schrijven. Neem deze gegevens mee naar het spreekuur. Het invulformulier 'Familiestamboom' is hiervoor een handig hulpmiddel. Vul het in op de computer, print het en neem het mee naar het spreekuur. U kunt het ook met de hand invullen. Noteer zoveel mogelijk informatie die u weet, eventueel met hulp van uw familie.

  • De grootte en de samenstelling van de gezinnen binnen uw familie. Denk zo ruim mogelijk, dus aan uw grootouders, ouders, broers en zussen, ooms en tantes, kinderen, kleinkinderen.
  • Bij wie binnen uw familie komt de ziekte van Huntington voor?
  • Op welke leeftijd kregen deze familieleden klachten?
  • Welke familieleden zijn overleden?
  • Op welke leeftijd zijn deze familieleden overleden en aan welke aandoening?

Op basis van de door u aangeleverde familiegegevens maken wij een stamboom. Een stamboom is een tekening waarop te zien is welke familieleden de ziekte (of de klachten) hebben.

Dit neemt u mee naar het spreekuur:

  • het ingevulde formulier familiestamboom
  • uw afspraakbevestiging
  • uw legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort)
  • uw patiëntenpas

Bent u nog nooit in het Maastricht UMC+ geweest?
Laat u dan eerst registreren en identificeren met een geldig legitimatiebewijs bij servicepunt Patiëntenregistratie, route 7, niveau 1. Met uw toestemming wordt een foto van u gemaakt voor uw medisch dossier. Meer info.

patientenregistratie
Sluit de enquête