Gerelateerde websites

Parkinson Vereniging

De Parkinson Vereniging is een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson.

Dystonie Vereniging

De Dystonie Vereniging uit Breda geeft informatie over de verschillende vormen van dystonie, waarbij behandelmethoden, wetgevingen en vergoedingen worden toegelicht.

Deepbrainstimulation

Diepe Hersen Stimulatie (DeepbBrainstimulation = DBS) wordt uitgevoerd bij patiënten met de ziekte van Parkinson, tremoren, dystonie, het syndroom van Gilles de la Tourette en Epilepsie.

Parkinson Café Maastricht
Samen kijken naar mogelijkheden en kansen bij de ziekte van Parkinson, kennis vergroten door te delen. Dàt is het streven van Parkinson Café Maastricht.
Sluit de enquête