De zorg voor uw oren en gehoor wordt altijd multidisciplinair verzorgd in samenwerking met het universitair Audiologisch Centrum (AC). Het AC biedt multidisciplinair onderzoek, advies, begeleiding en behandeling aan kinderen en volwassenen die problemen hebben met hun gehoor of taal- en spraakontwikkeling. Bij uw bezoek luisteren we naar uw klachten en geven we antwoord op uw vragen. We voeren gedegen onderzoek uit om te achterhalen wat er aan de hand is (diagnostiek). Vanzelfsprekend adviseren we u daarna bij het verbeteren van uw situatie (revalidatie / begeleiding).

U kunt naar ons verwezen worden door de huisarts, een medisch specialist, of een audicien. Afspraken worden gemaakt via het planbureau van de polikliniek KNO door middel van triage.

Sluit de enquête