Als u de ziekte van Parkinson heeft of uw huisarts vermoedt de diagnose, kunt u worden verwezen naar de polikliniek neurologie. U wordt op de polikliniek gezien door een neuroloog in opleiding (arts assistent) onder supervisie (begeleiding) van een bewegingsstoornissen neuroloog. Als u voor de eerste keer de polikliniek bezoekt, zal u altijd door zowel de neuroloog in opleiding als de neuroloog zelf worden gezien. Bij vervolgafspraken is dit niet altijd het geval en wordt u in een groot deel van de gevallen door de neuroloog in opleiding gezien afgewisseld door de verpleegkundig specialist. De neuroloog in opleiding en verpleegkundig specialist blijven onder volledige supervisie van de neuroloog. Omdat u ziekte chronisch is, proberen wij ervoor te zorgen dat u een vaste arts heeft die u behandelt.

Sluit de enquête