Aanvraagformulier DNA diagnostiek

Hieronder vindt u het aanvraagformulier voor DNA diagnostiek naar de ziekte van Huntington.  De  uitslagtermijn is 6 weken. Op het formulier vindt u de toelichting voor afname-, bewaar- en verzendcondities. Gebruik altijd de recente versie die u hier vindt en print de pdf in kleur. Zo voorkomt u fouten bij de prikdienst en vertraging in de doorlooptijd.

Wij willen u erop attenderen dat we alleen adviseren deze diagnostiek in te zetten als er sprake is van klinische verschijnselen die kunnen duiden op de ziekte van Huntington. Het aanvragen van DNA diagnostiek bij niet symptomatische personen behoort te worden gedaan door een klinisch geneticus na een uitgebreide counseling.

https://klinischegenetica.mumc.nl/sites/klinische_genetica/files/2021-01/AF1_versie11_feb2021_DNA_diagnostiek.pdf

Sluit de enquête