Psychosociale zorg in MUMC+

Vier expertises samen 1 psychosociaal team

Voor patiënten die onder behandeling en opgenomen zijn in het ziekenhuis, is er ondersteuning mogelijk door de afdelingen Medisch Maatschappelijk Werk, Medische Psychologie, Psychiatrie en Dienst Geestelijke Verzorging. Wanneer kunnen ze een beroep doen op deze hulp?  Als ze problemen hebben op de volgende gebieden:

  • psychosociaal, zowel geestelijk als maatschappelijk
  • psychiatrisch
  • brede levensvraagstukken
    • Denk bijvoorbeeld aan angst, rouw, betekenis geven of willen weten waarom iets gebeurt.  

De behandelaar verwijst patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn naar psychosociale zorg. De afdelingen hebben 1 toegangspunt voor verwijzers, omdat het soms lastig te bepalen is, welke professional moet worden ingeschakeld. Daarom werken de vier disciplines intensief samen als één psychosociaal team dat elkaar aanvult en versterkt. De patiënt krijgt hierdoor meteen de ondersteuning die op dát moment nodig is.

Op de foto hierbeneden van links naar rechts: Hans Kling (Dienst Geestelijke Verzorging), Marc Kamps (Medisch Maatschappelijk Werk), Ruud Severeijns (Medische Psychologie), Carsten Leue (Psychiatrie)

team psychosociale zorg
Praktijk is hèt tijdschrift voor transmurale zorg in Zuid-Limburg en is een uit…
Sluit de enquête