Wetenschappelijk onderzoek

  • Wij doen in het  Maastricht een aantal studies:

    1. de IDYS studie naar het effect van intrathecale baclofen bij kinderen met een diskinetische CP. (trial register nr) multicenter studie samen met het VUmc in Amsterdam
    2. Onderzoek naar de ontwikkeling van taalbegrip bij kinderen met een ernstige cerebrale parese. (C-BiLLT)
    3. Onderzoek naar gevoelsstoornissen bij kinderen met unilaterale cerebrale parese
    4. Start patiënten register botuline toxine bij kinderen met spastische cerebrale parese (landelijke studie met een aantal academische centra en de BOSK)
Sluit de enquête