Vier tot zes weken na de operatie wordt de spraakprocessor aangesloten. De wond is dan goed genezen zodat de zendspoel zonder hinder op het implantaat gezet kan worden. De CI-drager krijgt dan de eerste geluidservaringen. Vanaf dan begint het eigenlijke revalideren.

De revalidatie bestaat uit twee delen:

 • De afregeling van het CI  door audioloog
 • De hoortraining door de logopedist, samen met de co-therapeut

De revalidatieperiode duurt gemiddeld 3 maanden. De afregelingen en hoortrainingen vinden plaats in het Audiologisch Centrum van het Maastricht UMC+, in het Audiologisch Centrum van Adelante te Venlo-Blerick of in het Audiologisch Centrum van Libra te Eindhoven. De locatie van de revalidatie hangt af van uw persoonlijke voorkeur en van de beschikbare revalidatieplaatsen op dat moment.

 • revalidatie afregeling

  De CI-drager komt voor de afregelingen naar het audiologisch centrum. Bij de eerste afregeling worden de elektroden voor het eerst geactiveerd en wordt de spraakprocessor ingesteld. Het geluid  van het CI zal in het begin erg  vreemd klinken en de CI-drager zal er weinig tot niets mee kunnen. Dit is normaal: de hersenen moeten gaan wennen aan deze nieuwe manier van horen.  De CI-drager wordt geadviseerd het dragen van de processor geleidelijk aan op te bouwen. In de eerste maanden zal de CI-drager regelmatig terugkomen om de processor bij te laten regelen en zo tot een optimale instelling te komen.

 • Revalidatie hoortraining

  Vanaf  de  tweede  week  start,  aansluitend  aan de tweede  afregeling,  de hoortraining.  De hoortraining  vindt  wekelijks plaats  gedurende  ongeveer  12  weken.  De hoortraining   kan  daarna naar behoefte uitgebreid worden.  
  Tijdens de hoortraining  gaat de logopedist samen met de CI-drager ontdekken wat hij/zij met het CI kan en dit geleidelijk uitbreiden. Geluiden zullen met het CI  vrijwel   direct “waargenomen”” kunnen worden, maar nog niet herkend worden. Omdat de geluiden heel anders klinken dan voorheen, zal de CI-drager de geluiden uit het dagelijks leven weer opnieuw moeten leren herkennen. Allereerst zal er geoefend worden met geluiden,  daarna met woorden,  zinnen en teksten. Naar het einde van de hoortraining toe wordt er – indien dat mogelijk is – geoefend met telefoneren en muziek.
  De logopedist oefent wekelijks met de CI-drager in het audiologisch centrum. Daarnaast geeft de logopedist instructies aan de  co-therapeut zodat er ook thuis op een goede manier geoefend kan worden.  Het is belangrijk om dagelijks thuis te oefenen. De rol van de co-therapeut is daarom heel belangrijk.
  De  CI-drager  moet  zelf zijn of haar co-therapeut kiezen.  Dit  kan  een goedhorende  partner,  volwassen familielid,  vriend(in) of een buurman/vrouw zijn. De CI-drager mag ook voor meerdere co-therapeuten kiezen.

  De  taak  van  de  co-therapeut of co-therapeuten  bestaat  uit  het  meekomen  naar  de hoortrainingen  in  het  audiologisch  centrum  en  het dagelijks oefenen met de CI-drager. We raden oefenmomenten van 20 tot 30 minuten per dag aan. Indien er te lang aan één stuk wordt geoefend, wordt de informatie vaak niet meer opgenomen.

  Na ongeveer 12 weken eindigt de hoortraining en gaat het leven weer zijn gewone gang. De CI-drager zal in veel communicatieve situaties aanmerkelijk beter uit de voeten kunnen  dan voorheen, maar blijft een slechthorende persoon. In verschillende situaties zal  ook de CI-drager nog problemen ondervinden, zoals het voeren van gesprekken in een rumoerige omgeving, in (grote) groepen, telefoneren en muziek beluisteren. Het CI is en blijft een hulpmiddel, het is geen wondermiddel.

Sluit de enquête